kortingen delhaize kaart

winnen over de producten en diensten die ze aanbieden zodat ze kunnen informeren naar hun kwaliteit. Indien de koper zijn Voucher gebruikt voor een waarde die kleiner is dan de nominale waarde van de Voucher of indien hij deze slechts gedeeltelijk gebruikt, wordt het verschil niet teruggegeven of terugbetaald door pluspas of de Partner behoudens andersluidende vermelding door de Partner. De koper is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Partners, en pluspas kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor nalatigheid vanwege de kopers. . De beschikbaarheid van de Partner neemt immers logischerwijze af met de tijd. Deze" worden duidelijk vermeld op de website van pluspas. De koper kan pluspas in geen geval aansprakelijk stellen voor deze onbeschikbaarheid indien hij geen afspraak kon bekomen bij de Partner. Pluspas behoudt zich de mogelijkheid voor haar Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Artikel.1 Beschrijving van de bestellingsprocedure. Wanneer er geen" zijn, is er geen maximum of minimum aantal kopers vereist.

Muchachomalo kortingscode : 50 korting
Kortingscode wish fashion 2019 en nieuwe coupons
50 Korting - 60 Korting Blokker Kortingscode Blokker

Nadat aanbieding thon hotel rotterdam de bovenvermelde geldigheidsduur is verstreken, geeft de Voucher geen recht meer op de uitvoering van de Prestatie, noch op terugbetaling. 5.2.2 Meerdere sessies Indien eenzelfde Voucher recht geeft op meerdere sessies of behandelingen bij dezelfde Partner, moet de eerste sessie of behandeling door de koper worden gereserveerd tijdens de geldigheidsduur van de Voucher. De koper verklaart de juridische bekwaamheid te bezitten om een contract aan te gaan met pluspas en in het bijzonder lid te zijn op de dag van de bestelling. My Plus Boutique, bestel jouw plus- kaart hier gratis en direct online. Pluspas en haar Partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de door de kopers bestelde Vouchers. Pluspas treedt slechts op als tussenpersoon en verkoper van Vouchers: zelf verstrekt zij de diensten of de te koop aangeboden producten niet. pluspas verbindt zich ertoe deze waarde toe te passen voor elke bestelling die wordt geplaatst tijdens de publicatieperiode voor de Voucher op de Website. Indien de website niet goed werkt of er onderhoudswerken worden uitgevoerd, behoudt pluspas zich alle rechten voor om de Vouchers niet beschikbaar te stellen. pluspas kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of foutief gebruik van deze Code door de koper. Pluspas maakt in het kader van de betalingen gebruik van de diensten van een door Bancontact/Mister Cash gecertificeerde en erkende bank. Pluspas levert geen enkele prestatie aan de kopers en kan hen dan ook niet factureren.

Treinkaartjes - trein, treintickets, goedkope, dagkaart, dagkaartenkortingen delhaize kaart

Ov chipkaart met 40 korting reizen
Ns kortingskaart ov fiets