loi korting

feit of hetzelfde geheel van feiten, niet meer bedragen dan euro, of, indien dit hoger is, 5 van. De Koning keurt de statuten goed en regelt de controle op de activiteit van de Compensatiekas. Yes, de spionnenmissie is geslaagd! 1 De verzekerings-, nevenverzekerings- en herverzekeringstussenpersonen met de hoedanigheid van rechtspersoon worden bovendien slechts ingeschreven, en hun inschrijving wordt slechts gehandhaafd, op voorwaarde dat: 1 al de personen die met de effectieve leiding worden belast, zich niet bevinden in een van de gevallen die zijn. De bepalingen van de artikelen 5, 16 /1, tweede lid, 258, 2, iv 280, 283, 6, en 8 tot 11, 284, 3, 288, 4, 290, 291, 292, 295, 3, en 296 in zoverre dit laatste artikel geen uitzondering voorziet op de verplichting om de passendheid. De bepalingen van deze wet zijn, binnen de perken van de bijzondere dierenpark amersfoort korting jumbo regels en modaliteiten door de Koning, na advies van de fsma, vast te stellen, van toepassing op de openbare instellingen die verzekeringsactiviteiten verrichten. In het laatst bedoelde geval worden de gevolgen geregeld overeenkomstig de bepalingen betreffende de zaakwaarneming. In geval van overdracht onder de levenden van een roerend goed, eindigt de verzekering van rechtswege zodra de verzekerde het goed niet meer in zijn bezit heeft, tenzij de partijen bij de verzekeringsovereenkomst een andere datum hebben bedongen. de lidstaat waarin zich een van het volgende bevindt :. 44, 015; Inwerkingtreding : 1 Art.

Loi korting
loi korting

Lofboutique kortingscode, Chillyhilversum korting,

Met een bijkantoor wordt gelijkgesteld, elke permanente aanwezigheid van een onderneming, zelfs indien die aanwezigheid niet de vorm heeft van een bijkantoor of een agentschap, maar bestaat uit een gewoon bureau dat door het eigen personeel van de onderneming wordt beheerd of door een zelfstandig. Op vraag van de Compensatiekas bezorgt de verzekeraar een afschrift van het verzekeringsdossier. Betaling van schadevergoeding Art. Elke kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening betekent voor de benadeelde niet dat hij van zijn rechten afziet. ( 1 ) W /24, art. Herstelmaatregelen 1 Art. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de die op bijkomende wijze worden aangeboden bij een hoofdrisico dat niet levenslang. De Koning bakent vervolgens de risicozones. De verzekeraar kan het voorwerp van de verzekering altijd laten herverzekeren.

Primescratchcards kortingsbonnen
Lampen24 be kortingscode
Meereizen met korting op ov
Warmteservice kortingscode